Trumpa Aleksandro Žarskaus biografija

Gimė 1946.01.01 Panevėžio rajone, Ramygalos mieste. Mokėsi Ramygalos vid. Mokykloje
1965 metais įstojo į Kauno Politechnikos institutą. Vėliau buvo pervestas į Vilniaus Inžinierinį statybos institutą, kurį baigiė 1970 metais.
1970 –73 m. dirbo inžinieriumi – geodezininku.
1973 – 80 m. dėstytojavo Lietuvos žemės ūkio akademijos žemėtvarkos katedroje.
Nuo 1977 metų dalyvavo savilaidoje, o nuo 1982 iki Sąjūdžio pradžios skaitė paskaitas tautinės kultūros, religinėmis ir psichologinėmis temomis pogrindžio sąlygomis. Buvo kratomas ir tardomas. Už dalyvavimą savilaidinėje veikloje dėstytojo pareigas teko apleisti.
1980 – 90 m. vėl darbas inžinieriaus pareigose.
1988 m., nuo Sąjūdžio pradžios, kai Kaune įsisteigė LPS Sekmadieninė Sąjūdžio lietuvių kultūros mokykla, dalyvavo jos veikloje ir skaitė paskaitas lietuvių etinės kultūros ir dorovinėmis temomis.
Nuo 1990 m. rugsėjo mėnesio perėjo dirbti į švietimo ir kultūros sritį.
1989 m. buvo judėjimo „Už gyvybę” (Pro life) iniciatyvinės steigiamosios grupės narys.
1989 – 1997 m. savanoriškais pagrindais dirbo Kauno katalikiškame šeimos centre.
1995 metais Sekmadieninė mokykla tapo Kauno tautinės kultūros centru. Ten tebedirba iki šiolei ir tebeskaito paskaitas tautine, religine, psichologine bei dorovine tematika.

Pokalbis su Aleksandru ŽARSKUMI, išklostytas Liudviko GIEDRAIČIO